Zlomek jako část celku

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 7. ročník, Vydáno dne: 01. 05. 2007


Se všemi prezentacemi v matematice se pracuje stejně. Přechod stránek je zajištěn kliknutím myši. Stránky běží automaticky. Pokud se na stránce objevuje obrázek "click", jsou stránky ovládány myší.


Zlomek jako část celku
Jedná se o učivo matematiky pro 5. ročník
V této kapitole se seznámíte s vyvozením pojmu zlomku, co je čitatel, jmenovatel a co zlomková čára i se znázorněním zlomku na číselné ose. Látka je zpracovaná v PowerPointu a je k prohlédnutí a ke stažení v sekci matematika odkaz Ke stažení Zlomek jako část celku.