Zlomek, rozšiřování a krácení, sčítání a odčítání

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 7. ročník, Vydáno dne: 08. 05. 2007

    V první části o zlomcích se mohly děti seznámit s pojmem zlomek a porozumět jeho podstatě. V tomto díle se naučíme se zlomky pracovat.

    Prezentace vás provede prvními úkony, které se se zlomky dají provádět. Jde o úpravu zlomku rozšiřováním a krácením, dále pak jendoduché sčítání a odčítání.
Prezentace se opět ovládá klikáním na myšce a provede vás vysvětlením problematiky i jejím jednoduchým procvičením. Můžete práci použít k výkladu v hodině i k samostatnému studiu ve škole i doma. Zde je ke stažení další kapitola o zlomcích Základní tvar zlomku, která je vhodná pro žáky 5. a 6. třídy, eventuálně dle uvážení.