Mozaika (3.ročník)

Autor: Mgr. Lubomír Šára <zslukavice(at)seznam.cz>, Téma: Matematika, Vydáno dne: 25. 11. 2007

Pomůcka pro trénink násobení a dělení v oboru malé násobilky. Je zpracována v Excelu, při tvorbě bylo využito námětu ze ZŠ Němčice.

Trénink násobení a dělení pro žáky od 3. ročníku. V připravené pomůcce najdeme čtyři listy, dva jsou věnované násobení a dva dělení. Úkolem žáka je vypočítat příklady, výsledky vyhledat v tabulce a vybarvit. Soubor stáhneme do počítače a otevřeme v Excelu (případně Open Office). Poté žáci nejprve spočítají příklady, nato vybarvují příslušná políčka tak, že vyhledají výsledek a kliknou na ikonku Barva výplně. Postup opakují, dokud není celý úkol splněn. Při správném postupu se jim ukáže obrázek. Jednotlivé stránky lze také vytisknout a dát žákům vybarvit pastelkami. Kontrola správnosti počítání: rámeček s výsledkem se zbarví zeleně.