Regiony České republiky (4. a 5. ročník)

Autor: Mgr. Lubomír Šára <zslukavice(at)seznam.cz>, Téma: Zeměpis, Vydáno dne: 25. 11. 2007

Čtrnáct regionů České republiky zpracovaných do internetové učebnice.

Internetová učebnice je určena k výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základních škol. Českou republiku zde najdeme rozdělenu podle současného krajského uspořádání. Vybraný region zvolíme kliknutím na nápis v horní liště. Poté se v levém sloupci objeví přehled podkapitol, z nichž si můžete vybrat texty, které nás zajímají. Další možností je rychlý výběr podle názvů v Rejstříku (nápis Hledat). Každý kraj obsahuje úvod a přehledné roztřídění na povrch, vodstvo, města, hrady a zámky, přírodní zajímavosti, pamětihodnosti, pověsti, zemědělství a průmysl. V Praze objevíme podkapitoly poloha, historie, Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, zajímavá místa, příroda a pověsti. Při práci s internetovou učebnicí klademe důraz na samostatné získávání informací samotnými žáky a jejich prezentaci. Každý region doplňuje verze pro tisk, kterou může využít učitel a pracovní list s deseti úkoly pro žáky. U počítače mohou pracovat žáci ve dvojici - navzájem si pomáhat se zjišťováním potřebných informací. Můžeme také každé dvojici zadat ke zpracování jinou podkapitolu tak, aby ve druhé části hodiny seznámila s výsledky svého pátrání ostatní spolužáky.