Lidské tělo a jeho fungování (5. ročník)

Autor: Mgr. Lubomír Šára <zslukavice(at)seznam.cz>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 26. 11. 2007

Získání poznatků o lidském těle, základních funkcích jednotlivých orgánových soustav. Náměty k podpoře vlastního zdravého způsobu života. Životní potřeby a projevy člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce. Rozlišení jednotlivých etap lidského života, orientace ve vývoji dítěte před a po jeho narození.

Jednotlivá témata: stavba těla, kůže, kostra, svaly, nervová soustava, trávicí soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, vylučovací soustava, rozmnožovací soustava.

Pro seznámení s jednotlivými orgánovými soustavami můžeme využít jednoduché prezentace vytvořené v PowerPointu:
stavba těla
kůže
kostra
svaly
nervová soustava
trávicí soustava
dýchací soustava
oběhová soustava
vylučovací soustava
rozmnožovací soustava

K rozšíření znalostí žáků a k propojení s dalšími předměty, především s matematikou (procvičení písemného násobení a písemného dělení dvojciferným dělitelem) použijeme pracovní listy. V nich nalezneme možnost získání a ověření dalších informací o lidském těle. Názvy jednotlivých listů: narození, novorozenec, kostra, svaly, kůže, dýchání, kouření, srdce, trávení, jazyk, ledviny, nervový systém, mozek.
- pracovní listy - kontrola správného řešení -

Písemná práce - test s variantními odpověďmi a návrhem klasifikace - slouží přímo žákovi k samostatnému vypracování a následné sebekontrole a zhodnocení svých znalostí. Je zpracován ve dvou variantách (test A, test B).
test

Ověření znalostí na internetu - kviz se zápisem do tabulky nejlepších na adrese http://kviz.aspweb.cz v sekci Přírodověda a oddílu Člověk. Otázky jsou náhodně generovány, po ukončení testování dojde k vyhodnocení správných a chybných odpovědí s případnou nabídkou správného řešení. Pro spuštění kvizu je nutné vyplnit jméno a školu. Vyučující může filtrovat výsledky svých žáků, pokud zadají všichni stejný název školy. Do tabulky je zapsán žák, který dosáhl alespoň pěti bodů.