Množinová symbolika

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 6. ročník, Vydáno dne: 18. 12. 2007

Čeština stejně jako cizí jazyky se skládá ze slov. I matematika má svůj jazyk, který je potřeba znát. Skládá se ze speciálních značek, kterými se označují útvary a vzájemné vztahy mezi nimi. V následujícím příspěvku vám nabízíme vysvětlení matematické symboliky a také její praktické použití.

Množinová symbolika, další téma, které se probírá v 6. ročníku, slouží k usnadnění matematikých zápisů. Hlavní část je zaměřena na množinovou symboliku v geometrii. Tuto látku použijí žáci i ve vyšších ročnících, hlavně při zápisu postupu konstrukce v konstrukčních úlohách. Prohlédnout a stáhnout prezentaci můžete zde: Množinová symbolika.