Vyjmenovaná slova (3. a 4. ročník)

Autor: Mgr. Lubomír Šára <zslukavice(at)seznam.cz>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 17. 02. 2008

Pomůcky pro trénink řad vyjmenovaných slov, hledání slov příbuzných, doplňování i, y po obojetných souhláskách uvnitř slov.

Řady vyjmenovaných slov nám poslouží k výuce jednotlivých řad přímo ve vyučovací hodině. Příslušný list vytiskneme, rozstříháme na jednotlivá vyjmenovaná slova a poté kartičky řadíme. Výhodná je spolupráce v menších týmech. - řady slov -

Příbuzná slova - za pomoci excelových tabulek přiřazujeme slova s y, ý po obojetných souhláskách ke slovům vyjmenovaným. Pro žáky jsou připraveny listy, ve kterých příslušná příbuzná slova patřící k jednomu vyjmenovanému slovu vybarvují stejnou barvou. Mohou využít celkem šest listů, každý pro jednu řadu vyjmenovaných slov. Listy můžeme také vytisknout, slova vystříhat a přiřazovat je na magnetické tabuli k vyjmenovaným slovům. Zadáme-li žákovským týmům vybarvování přímo na počítači, stáhneme soubor do počítače, aby si žáci mohli rozdělanou práci uložit a v příští hodině v ní pokračovat. - příbuzná slova -

Doplňování i, y po obojetných souhláskách uvnitř slov trénujeme v doplňovačkách v Excelu. Jednotlivé listy jsou věnovány postupně tréninku pravopisu po jednotlivých obojetných souhláskách. Nejprve píšeme připravená slova pod tabulkou. Budou-li správně zapsána, zbarví se nám jejich podklady zeleně či žlutě. Stejnou barvou máme poté vybarvit příslušná slova a slovní spojení v tabulce. Další kontrola správnosti pro učitele: zelená linie má tvořit souvislou cestu shora dolů. Pro práci na počítači opět nejprve soubor stáhneme a uložíme do složky na počítači. Jednotlivé listy můžeme také vytisknout a žáci je poté vybarvují pastelkami. - doplňovačky -

Doplňovací diktáty s vyjmenovanými slovy: Na internetu můžeme objevit více doplňovaček k tréninku pravopisu. U vybraných "diktátů" je dobře řešena zpětná vazba pro učitele. Zvolíme obojetnou souhlásku či souhrnná cvičení. Poté si kliknutím vybereme číslo diktátu. Postupně do slov doplňujeme i, y. Po zhodnocení práce zapíšeme své jméno, třídu, email školy a výsledek odešleme svému učiteli. V obdrženém emailu máme kromě jména procentní úspěch žáka. Předložené diktáty jsou stejné, což je výhoda pro děti s poruchami učení (pravopis mohou trénovat ve stále stejných slovech). - diktáty -

Očekávané výstupy:
Žák ve 3. ročníku
Umí říkat řady vyjmenovaných slov, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova příbuzná.
Seznamuje se se slovy stejně znějícími (být - bít, výr - vír).
Procvičuje pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov.
Žák 4. ročníku
Docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov.
Zdůvodňuje a píše i, y po obojetných souhláskách uvnitř slov.
Upevňuje si pravopis i, y ve dvojicích slov souzvučných.
V psaném projevu píše správně i, y uvnitř slov po obojetných souhláskách.