VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MATEMATIKY - PYTHAGORAS, THALES Z MILÉTU

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 26. 02. 2008

Prezentace Významné osobnosti matematiky si kladou za cíl zmapovat práci a odkaz některých filozofů, myslitelů a vědců, kteří se zabývali matematikou i jinými obory v průběhu historie lidstva od starověku až do současnosti.První a druhá část s podtituly Pythagoras a Thales z Milétu jsou medailonkem osobností světového formátu, které i s odstupem dvou a půl tisíce let neztrácí nic na svém významu.

Prezentace jsou určeny především pro výuku matematiky a dějepisu na druhém stupni ZŠ, mohou být rovněž částečně využity i pro výuku fyziky, zeměpisu, hudební, občanské, rodinné i výtvarné výchovy.

Díky Pythagorově a Thaletově všestrannosti, jejich životním zásadám a morálním postojům se žákům a učitelům nabízejí různé okruhy pro poznání, práci, vlastní pokusy i diskusi.

V matematice můžeme například vyměřit pravý úhel pomocí provazu jako staří Egypťané, změřit výšku těles podle vrženého stínu, ve fyzice a hudební výchově doladit harmonické poměry při pokusu s nádobami naplněnými vodou.

V zeměpise zase máme možnost sledovat na mapě Pythagorovo a Thaletovo putování za vzděláním. Dozvíme se, co způsobilo zatmění Slunce.

V občanské nebo rodinné výchově se seznámíme se zásadami pythagorejců a žáků milétské školy. Můžeme je posoudit i z hlediska dnešní doby. V dějepise vystavíme most ze současnosti do světa antiky a poučíme se i o tom, jak lidstvo bez současných možností komunikace v různých částech světa objevovalo už jednou objevené. Ve výtvarné výchově nás zase mohou inspirovat sestavy geometrických tvarů. A Pythagorův strom nás možná přesvědčí o tom, že jablko nepadá daleko od stromu, ale i o tom, že vzdělání nese své ovoce.