První žákovské práce

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: Žákovské práce, Vydáno dne: 13. 03. 2008

Jistě jste si všimli, že jsme přidali novou rubriku - žákovské práce. Některá témata budou v hodinách informatiky zpracovávána vašimi spolužáky. Tím docílíme také jiný pohled na probíranou látku, ale hlavně projekt, na němž již rok pracujeme, se stává v této chvíli vaším projektem, do kterého se můžete plně zapojit, a svými příspěvky tak pomoci spolužákům k zvládnutí učiva. Své příspěvky můžete posílat na e-mailovou adresu, která byla vytvořena zvlášť pro tyto účely:mat.dol@seznam.cz

První příspěvky si pro vás připravili žáci 6. ročníku - osová souměrnost.