Historie celých čísel

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 7. ročník, Vydáno dne: 17. 03. 2008

Naši žáci by se neměli dozvědět jen suchou teorii matematiky. Hlavně by měli mít dostatek příkladů na procvičení probírané látky a v neposlední řadě by se měli z dostupných informací dozvědět zkrácenou historii matematiky. Co vlastně předcházelo tomu, co dnes bezpečně ovládají žáci základní školy. Práce Historie celých čísel je takovou první malou sondou.