Funkce a goniometrické funkce

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 9. ročník, Vydáno dne: 21. 04. 2008

Tyto dvě kapitoly Funkce a Goniometrické funkce patří mezi nejtěžší učivo ZŠ. Proto je zákonitě zařazeno do 9. ročníku a až v druhém pololetí. Prezentace by neměly sloužit jen k názornému pochopení probírané látky, ale také k zopakování látky na středních školách. Tím se nám podařio přesáhnout hranice ZŠ, a tak pomoci v budoucnosti "našim" žákům.