VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MATEMATIKY III. - EUKLIDES

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 26. 06. 2008

Prezentace EUKLIDES navazuje časově i tématicky na již zpřístupněné prezentace Thales z Milétu a Pythagoras. V pořadí je již třetí částí cyklu Významné osobnosti matematiky. Může být využita ke zpestření výuky matematiky (Pythagorova věta a další poznatky o výšce a odvěsnách v pravoúhlém trojúhelníku) a současně nastíní další okruh učiva, který bude probírán na střední škole. Prezentace tak může některé nadané žáky inspirovat k rozšíření svých poznatků už nyní pomocí odkazů na internetové zdroje. EUKLIDES se také hodí pro výuku dějepisu (významné osobnosti starověku), literatury a občanské výchovy (význam vědy a kultury, kulturní instituce).

Přestože životopisných údajů o Euklidovi je poskrovnu, je možné jej zařadit do historických souvislostí konce 4. a začátku 3. století př.n.l. Díky jeho rozsáhlé práci Základy, které patří k dochovaným pokladům starověké matematiky, je také možné odhadnout, kde studoval, kým a čím byl ovlivněn a jaké starší matematické spisy měl k dispozici.

Paradoxně je životní pouť a dílo starověkého vědce důkazem, že klíčové kompetence nejsou žádnou novinkou našeho století. Už Euklides získal sumu vzdělání na athénské škole a později využil možnosti dále se vzdělávat na nejmodernější světové instituci (Múseion) ? kompetence učení. Na přednáškách byl nucen naslouchat a před kolegy obhajovat a dokazovat správnost svých názorů ? kompetence komunikativní. Jeho vědecká práce podtrhuje souhrn Euklidových vědomostí, dovedností a schopností, které mu umožnily obohatit matematické zákonitosti svých předchůdců ? Thaleta a Pythagora ? kompetence k řešení problémů. Jeho působení v Alexandrii ve funkci učitele pak dokládá další schopnosti Euklida, osvojení dalších kompetencí ? sociální a personální, občanské i pracovní. Takže žáci mohou na prezentaci jednoduše pochopit současné ?nové? trendy ve vzdělávání.