Ochrana životního prostředí

Autor: Student <(at)>, Téma: Žákovské práce, Vydáno dne: 23. 09. 2008

Prezentace je zaměřena na ochranu životního prostředí. Náš tým (Jiří Kubeš, Jaroslav Drábek, Eva Drbalová, Monika Svobodová - 9.A) se snažil během půl roku vytvořit pomůcku pro vyučování v rámci hodin zeměpisu.