Středověké násobení (4. a 5. ročník)

Autor: Mgr. Lubomír Šára <zslukavice(at)seznam.cz>, Téma: Matematika, Vydáno dne: 31. 01. 2009

Pro volnější a spíše odpočinkové hodiny matematiky ve 4. a 5. ročníku můžeme využít různé zajímavosti a postřehy. V loňském školním roce jsme společně se žáky vytvořili několik prezentací, které se týkají méně známého způsobu násobení.

Ve školním vzdělávacím programu najdeme na prvním stupni ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace téma nazvané Nestandardní aplikační úlohy a problémy. V tomto tématu máme se žáky prostor věnovat se různým matematickým zajímavostem. My jsme se společně vypravili do středověku, abychom zjistili, jak se v tomto období násobilo. Protože středověcí obchodníci a řemeslníci zcela jistě museli tuto činnost provádět. V hodinách informatiky jsme vytvořili několik prezentací, abychom středověké násobení naučili také ostatní zájemce. Přeneste se tedy do středověku a naučte se podobně jako středověcí obchodníci a řemeslníci násobit pomocí svých prstů.

Žákovským týmům po vyzkoušení a tréninku násobilky můžeme zadat úkol: pokusit se vysvětlit, jak je možné, že takto násobení funguje. Ke každé prezentaci je algebraické vysvětlení připojeno, ovšem žáci mají zkusit najít vysvětlení praktické, na základě svých dosavadních znalostí. Poté je můžeme vyzvat, aby naučili takto násobit své mladší spolužáky.

Jak tedy ve středověku násobili obchodníci a řemeslníci?

- středověké malé násobení -
- středověké násobení devíti -
- středověké velké násobení devíti -
- středověké velké násobení -