Konstrukční úlohy I

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 7. ročník, Vydáno dne: 11. 04. 2011

Tato kapitola je určena pro žáky 7. ročníku. Najdete zde konstrukci trojúhelníku i čtyřúhelíku. V prezentacích je celý postup konstrukcí i s množinovou symbolikou. Ve flashových animacích naleznete samotnou konstrukci

Konstrukce trojúhelníku (sss) - prezentace
Konstrukce trojúhelníku (sus) - prezentace
Konstrukce trojúhelníku (usu) - prezentace
Konstrukce čtyřúhelníku - prezentace
Konstrukce kosočtverce - prezentace

Konstrukce trojúhelníku (sss) - flash
Konstrukce trojúhelníku (sus) - flash
Konstrukce trojúhelníku (usu) - flash