Skladba - podmět a přísudek (2. část)

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 23. 04. 2011

Prezentace Skladba - podmět a přísudek (2. část) je určena pro výuku českého jazyka v 6. ročníku ZŠ. Žáci se mohou po prostudování 1. části stejnojmenné prezentace zaměřit na různé druhy přísudků a vyzkoušet si jejich vyhledávání v jednoduchých větách.

Získané poznatky o shodě přísudku s podmětem z 1. části si rozšíří o pravidla, která se týkají několikanásobného podmětu. V prezentaci je opět použita přehledná tabulka z učebnice, se kterou děti na naší škole pracují. Stejný text může usnadnit zafixování si vědomostí i lepší orientaci při práci s učebnicí. кредит для бизнеса