Živočichové na jaře

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 11. 05. 2011

Prezentace Živočichové na jaře je určena žákům 4. třídy ZŠ pro výuku přírodovědy. Text je přizpůsoben stejnojmenné kapitole učebnice Věry Štikové - Přírodověda 4, Nová škola, Brno, 2003.

Prezentace názorně ilustruje, jak se probouzí jaro v našem podnebném pásu. Barevné fotografie umožňují žákům všímat si, jak rozmanitá a početně bohatě zastoupena je fauna u nás doma.