Užití Pythagorovy věty v praxi

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 8. ročník, Vydáno dne: 30. 07. 2011

Po dlouhé době se dostáváme k zvěřejnění práce Užití Pythagorovy věty v praxi.

Velký dík za dokončení této prezentace patří dnes již bývalým žákům naší školy.

Snažili jsme se v ní ukázat, že matematika je poučná, že má své místo v běžném životě, ale že dokáže být i zábavná.