Konstrukční úlohy II

Autor: Mgr. Lenka Doležalová <(at)>, Téma: 8. ročník, Vydáno dne: 17. 08. 2011

V této kapitole naleznete složitější konstrukční úlohy, které využívají teorii z látky "Množina bodů dané vlastnosti".

Konstrukce trojúhelníku s výškou na danou stranu - prezentace
Konstrukce trojúhelníku s využítím Thaletovy kružnice - prezentace
Konstrukce lichoběžníku - prezentace
Konstrukce pravoúhlého lichoběžníku - prezentace