Skladba - předmět

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 05. 09. 2011

Prezentace Skladba - předmět je určena žákům 6. ročníku ZŠ. Je součástí prezentací ze skladby o podmětu, přísudku a přívlastku.

Prezentace je vhodná jak k výkladu učiva ve výuce, tak k samostatnému studiu. Při práci si mohou žáci zvolit svoje tempo a pomocí názorných grafů pochopit danou problematiku. Učivo koresponduje s učebnicí Krausová, Z. - Teršová, R.:ČJ 6, Fraus, Plzeň 2003. Práce může být rovněž využita k zopakování učiva na začátku 7. ročníku.