Baroko v Brně

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 27. 10. 2011

Prezentace Mgr. Jany Říhové Baroko v Brně aneb Barokní stavby v centru města je určena žákům 8. ročníku ZŠ pro výuku dějepisu (popřípadě žákům 5. tříd I. stupně). Prezentace klade důraz na studium regionálních dějin, které mají klíčový význam při vytváření historického vědomí žáků.

Vzhledem k dostupnosti studovaných architektonických objektů v centru města si mohou děti trvale a plynule osvojit probrané učivo a propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Na základě vytvořeného vztahu k svému blízkému okolí pak mohou vytvářet vztahy širší a obecnější, jako jsou láska ke své vlasti a láska k vlastnímu národu.