Starověká Kréta

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 12. 12. 2011

Starověká Kréta - prezentace Mgr. Jany Říhové je určena žákům 6. ročníku ZŠ.

Obrazový materiál a jeho uspořádání může dětem názorně přiblížit, jaké technické a umělecké dokonalosti dosáhla první evropská civilizace doby bronzové. Prezentaci lze v určité míře použít i v hodinách výtvarné výchovy nebo zeměpisu.