Starověké Mykény

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 02. 01. 2012

Starověké Mykény - prezentace Mgr. Jany Říhové - je určena pro výuku dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Prezentace může být využita k výkladu učiva i k samostatné přípravě žáků.

Díky obrazovému materiálu mohou žáci snadněji pochopit návaznost krétsko-mykénské kultury na kulturu minojskou i to, jaký přínos měla tato kultura pro evropský kontinent, obzvláště po zániku minojské kultury. Rovněž osobnost Heinricha Schliemanna může být dětem vhodným příkladem, jak může člověk usilovným studiem směřovat k dosažení cíle, který si vytyčil už v dětství. Proto je možné zabývat se tímto tématem i v hodinách literární výchovy nebo slohu.