Starověká Indie

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 23. 01. 2012

Jana Říhová se ve své prezentaci Starověká Indie zaměřuje na vyspělou harappskou civilizaci městského typu, která se ve 3. tisíciletí rozšířila v povodí Indu. Prezentace je určena žákům 6. ročníku ZŠ k výuce dějepisu. Může být rovněž využita v hodinách výtvarné výchovy nebo zeměpisu.