Odívání ve starověkém Řecku

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 23. 01. 2012

Odívání ve starověkém Řecku - prezentace Mgr. Jany Říhové - je určena pro výuku dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Může být využita k výkladu učiva i k samostatné přípravě žáků, lze ji v určité míře použít i v hodinách výtvarné výchovy.

Přibližuje žákům, jak se lidé v tomto období oblékali a česali. Obrazový materiál - fotografie antických soch, divadelních kostýmů, detailů figur na dobové keramice, ale i z historických filmů - umožňuje snadno získat představu, jak tato móda vypadala.