Vynálezy 19. století

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 22. 02. 2012

Prezentace Mgr. Jany Říhové Vynálezy 19. století je určena žákům 8. ročníku ZŠ pro výuku dějepisu (popřípadě žákům 5. tříd I. stupně). Může být rovněž využita při opakování učiva na začátku 9. ročníku.

Stručný text prezentace shrnuje příčiny, proč se v 1. polovině 19. století stala Velká Británie nejprůmyslovější zemí na světě a proč si toto prvenství udržela několik desítek let. Práce se zaměřuje na 1. fázi průmyslové revoluce, během níž došlo k přechodu od manufakturní výroby k tovární velkovýrobě. Žáci mají možnost seznámit se s některými hlavními vynálezy tohoto období a pomocí odkazů na internetové zdroje pochopit nejen jejich funkci, ale i jejich důležitost pro technický pokrok lidstva, který je provázen dalšími společenskými změnami. ягоды годжи для похудения