Starověký Egypt

Autor: Mgr. Jana Říhová <(at)>, Téma: Dějepis, Vydáno dne: 27. 02. 2012

Starověký Egypt - prezentace Mgr. Jany Říhové - je určena žákům 6. ročníku ZŠ.

Obrazový materiál a jeho uspořádání může dětem názorně přiblížit, jaké technické a umělecké dokonalosti dosáhla egyptská civilizace doby kamenné a bronzové. Prezentaci lze v určité míře použít i v hodinách výtvarné výchovy nebo zeměpisu.