Tento portál je tvořen v rámci grantového projektu Elektronický učitel matematiky, se zaměřením na matematiku a informatiku na základní škole.
Cílem je propojit tyto předměty a vytvořit pro ně funkční elektronické materiály od 5. do 9. ročníku. Po ukončení projektu se budou
dále zpracovávat ostatní předměty s využitím získaných zkušeností.

Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 24 nalezených)

| 0-15 | 15-24 |
Dějepis

Baroko I

Prezentace Mgr. Jany Říhové Baroko I.(architektura) je vhodným obrazovým doplněním k učivu dějepisu pro žáky 8. třídy ZŠ. Obsah se prolíná s částí kapitoly "Barokní kultura a umění" učebnice F. Čapka a L. Vykoupila - Dějepis - novověk.

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 11. 10. 2011 | 4718 přečtení | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

Řecko-perské války

Prezentace Řecko-perské války je určena pro výuku dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Má žákům usnadnit pochopení náročnější kapitoly z dějin antického Řecka.

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 07. 06. 2011 | 9437 přečtení | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

Jihomoravský kraj

Prezentace Jihomoravský kraj je určena pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Prezentaci je možné využít buď při výkladu učiva, nebo při opakování a zkoušení již probrané látky.

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 23. 03. 2011 | 4239 přečtení | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

Osvobození Nového Lískovce

Prezentace "Osvobození Nového Lískovce" si klade za cíl přiblížit žákům - především v 5. a 9. ročníku - události, které probíhaly těsně před osvobozením naší čtvrti, a vývoj bratislavsko-brněnská operace na Brněnsku v posledních týdnech 2. světové války.

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 10. 03. 2011 | 2295 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

Vlastivěda - úvodní hodina

Prezentace Mgr. Jany Říhové VLASTIVĚDA (1. kapitola) je vhodným doplněním k učivu vlastivědy pro žáky 4. třídy ZŠ. Obsah se prolíná s 1. kapitolou učebnice V. Štikové a J. Tabarkové. Seznamuje žáky s různými typy map (zeměpisné, politické, slepé), na kterých se učí vyhledávat Českou republiku.

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 28. 02. 2011 | 5443 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MATEMATIKY III. - EUKLIDES

Prezentace EUKLIDES navazuje časově i tématicky na již zpřístupněné prezentace Thales z Milétu a Pythagoras. V pořadí je již třetí částí cyklu Významné osobnosti matematiky. Může být využita ke zpestření výuky matematiky (Pythagorova věta a další poznatky o výšce a odvěsnách v pravoúhlém trojúhelníku) a současně nastíní další okruh učiva, který bude probírán na střední škole. Prezentace tak může některé nadané žáky inspirovat k rozšíření svých poznatků už nyní pomocí odkazů na internetové zdroje. EUKLIDES se také hodí pro výuku dějepisu (významné osobnosti starověku), literatury a občanské výchovy (význam vědy a kultury, kulturní instituce).

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 26. 06. 2008 | 8861 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MATEMATIKY - PYTHAGORAS, THALES Z MILÉTU

Prezentace Významné osobnosti matematiky si kladou za cíl zmapovat práci a odkaz některých filozofů, myslitelů a vědců, kteří se zabývali matematikou i jinými obory v průběhu historie lidstva od starověku až do současnosti.


| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 26. 02. 2008 | 8516 přečtení | Počet komentářů: 36 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

Historická část vlastivědy ( 4. a 5. ročník )

Kompletně zpracované historické učivo najdeme na adrese http://cr.ic.cz. Je rozděleno do patnácti kapitol. Prvních osm kapitol je určeno pro žáky 4. ročníku, zbývajících sedm absolvují páťáci.


| Autor: Mgr. Lubomír Šára | Vydáno dne 01. 01. 2008 | 59687 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Dějepis

Vývoj Země v prekambriu a paleozoiku

Prezentace "Vývoj Země v prekambriu a paleozoiku" může být použita pro výuku dějepisu (6. ročník) a přírodopisu i zeměpisu (8. a 9. ročník) na ZŠ, kde se vzdělávací obsah jednotlivých předmětů může prolínat nebo být určitým směrem (i v rámci mezipředmětových vztahů) rozšířen. Slouží k základnímu poučení o vývoji Země a nejstarších formách života v období prahor, starohor a prvohor. Obsahuje textovou,obrazovou a procvičovací část s úkoly a otázkami. K prezentaci jsou jako samostatný textový soubor připraveny pracovní listy.

| Autor: Mgr. Jana Říhová | Vydáno dne 26. 11. 2007 | 5293 přečtení | Počet komentářů: 24 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-24 |

Novinky
10.09.2014: Keltové
Tři nové prezentace od Mgr. Jany Říhové.

06.05.2013: Starověká Čína
Poslední část prezentace Starověká Čína III naleznete v rubrice dějepisu.

03.04.2013: Starověká Čína
Do rubriky dějepisu byla přidána prezentace Starověká Čína I a II.
TOP 15

Neexistuji vhodna data!

Kniha návštěv
arevalej 15:53 - 8.7.
1win

omyrib 10:33 - 3.7.
black widow watch online

idodilazy 0:04 - 12.4.
пер&#10 77;дел&...
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Spolupracujícím partnerem je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
Partneři pracující na webu Elektronický učitel